Lägg till leverans till din applikation

Skicka en enkel JSON-förfrågan till vårt system med nödvändig information.

Video private rooms

Leverantören får leveransuppgiften i mobilappen

Med all information som han behöver

App för spårning av leveranser

Du kan kontrollera leveransstatusen med ett API

eller så kan vi skicka en webhook till dig

Kontrollera leveransstatus via API

API:et är klokt!

Här är några extra API-alternativ

Auotmatiskt val

Vårt system kan automatiskt tilldela en gratis leveransperson som är närmast en leveransplats.

Rutt

Du kan utforma en ruttuppgift för leveranspersonerna. Åk hit, hämta det och ta det hit.

White-label

Våra mobilappar för budfirmor kan vara helt vitmärkta så att du kan bygga upp ditt eget varumärke.