Cechy platformy

Zbuduj i skonfiguruj system, aby dopasować go do swoich potrzeb!

Posiadanie obiektów i zadań jest dość proste. Budujesz zadanie, które łączysz z ruchomym obiektem. To jest łatwe. Ale co jeśli chcesz stworzyć bardziej złożone zadanie, jak np. pójść tutaj, wziąć to i dostarczyć tutaj. Dlatego właśnie budujemy ścieżki.

Ścieżki to zadania / miejsca połączone razem, które są przypisane do jednego użytkownika.

Aby rozpocząć budowanie ścieżki musisz przypisać punkt startowy. Zasymulujmy to na przykładzie dostawy pieczywa. Dodałem więc punkt z adresem piekarni i instrukcją dla osoby dostarczającej.

Następnie klikamy "Add Path" i tworzymy drugi punkt:

Jak widać tutaj utworzyliśmy ścieżkę

Dodajmy jeszcze jeden punkt do tego zadania

Jak widać tutaj mamy dość złożoną ścieżkę. Teraz jak to działa dla użytkownika.

Automatyczne wyszukiwanie dla tego zadania bierze tylko początkowy punkt startowy jako odniesienie

Kiedy użytkownik / kierowca zostanie przypisany do tego zadania otrzyma informację o nim na swój telefon. Będzie to wyglądało mniej więcej tak:

Jak widać widzi tylko pierwszy punkt, ale w opisie jest informacja, że jest to (1/3) zadania do wykonania. Aby rozpocząć zadanie musi kliknąć begin. Gdy kliknie begin, status bieżącego zadania zmienia się na "in-delivery". Gdy kliknie delivered, na jego telefonie pojawi się kolejny punkt związany z tym zadaniem z zupełnie nowymi instrukcjami:

W ten sposób może on wykonywać zadania jedno po drugim i realizować opracowaną przez Ciebie ścieżkę. Status zadania można łatwo sprawdzić na mapie lub karcie zadania:

Tak właśnie działają ścieżki. Jest kilka rzeczy, które powinieneś tutaj wiedzieć:

  • - Całe zadanie zostanie ukończone dopiero wtedy, gdy wszystkie 3 punkty będą miały status zmieniony na dostarczone.
  • - Jeśli któreś z zadań zostanie anulowane, całe zadanie będzie miało status anulowane.
  • - Jeśli zmienisz użytkownika pomiędzy zadaniami, nowy użytkownik będzie widział tylko zadania, które nie zostały dostarczone